Tel: 444 1 335 | E-mail: info@caliskangroup.com.tr

Çalışkan Group

5846 Sayılı Kanun ve gerekleri

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan
icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve
radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma
şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.

Yönetmeliğin metnine Buradan ulaşabilirsiniz.

5846 Sayılı Kanun gereği firmanız veya kurumunuz ağır bedeller ödeyebilir.

Bilgisayar yazılımları, FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu), Türk Ceza Kanunu'nun "Bilişim Alanında Suçlar" başlıklı bölümü ve Türk Ticaret Kanunu ile korunur. Yazılım telif haklarını ihlal edenler, 150 bin TL'ye kadar ağır para cezası; 4 yıla kadar hapis cezası ; 3 yıla kadar meslekten men; çoğaltmada kullanılan veya kopya yazılımların yüklenmiş olduğu bilgisayar ve araçlara el konulması gibi yaptırımlarla karşı karşıyadır.

Bu yasa gereği, eğer bir işyerinde bir personel sizden habersiz yasa dışı program, mp3, video, klip, film gibi bir şey indirirse ve bunu saklarsa veya internet ortamında yayarsa şirket ve kurum sahibi çok ciddi cezai işlemler ile karşı karşıya kalacaktır.

SmartRuling içerdiği özellikler sayesinde tüm kullanıcıların ekranları kayıt altına aldığı için bu işlemi hangi kullanıcının hangi zaman, ne şekilde yaptığı konusunda çok detaylı raporlara ulaşabileceksiniz.

15 Gün Boyunca tüm özelliklerini ücretsiz deneyebilirsiniz, Hemen başlamak için tıklayınız !

5651 Yasası ve veri güvenliği çözümleri

26687 Sayılı Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Daha Fazla Bilgi

5651 Sayılı Kanun

5651 sayılı kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur.

Bu Kanunun amaç ve kapsamı;İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik,yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

Daha Fazla Bilgi

Veri güvenliği çözümleri

Kurumların en değerli varlığı olan veriler, kurum çalışanları tarafından gün içinde farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Örneğin; bu veriler kâğıda basılabilmekte, elektronik ortamda depolanabilmekte, internet üzerinden başkalarına gönderilerek, paylaşılabilmektedir. Herhangi bir güvenlik sorunu nedeniyle, stratejik verilerin kaybedilmemesi ve müşteri ya da iş ortağının karşısında kurumsal değerlerin yitirilmemesi için, gerçekçi çözümler sunuyoruz.

Daha Fazla Bilgi

Çözüm yöntemlerimiz ve özellikleri

Bilgisayar detayları

Bu ekranda Pc ye ait detay özetini görebilirsiniz.

Kısıtlamalar

Web site kısıtlaması ve program kısıtlaması gibi bir çok kısıtlama uygulayabilirsiniz.