Tel: 444 1 335 | E-mail: info@caliskangroup.com.tr

Çalışkan Group

5651 Sayılı Kanun ve gereklilikleri

5651 sayılı kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur.

Bu Kanunun amaç ve kapsamı; İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik,yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

Kanun metnine Buradan ulaşabilirsiniz.

KİMLER İÇİN GEREKLİ ?
Mevcut internet bağlantısını birden fazla kişilere paylaştıran tüm kurum, birey ve şirketler için yasal bir gerekliliktir. 

İnternet bağlantısını müşterilerine paylaştıran Otel, Restoran ve Kafe tarzı toplu internet kullanımı olan işletmeler. Aynı şekilde interneti kendi personeli
ve misafirleri ile paylaşan şirket, okul, üniversiteler ve benzeri ortak internet kullanımının olduğu şirketler ve kurumlar 
başta olmak üzere toplu internet kullanımı olan her yerde gereklidir.

Kanuni Gereklilik :
Bilindiği üzere internet üzerinde risk ve suç teşkil edebilecek çok fazla web sitesi mevcuttur. Kurum veya işletmeye tahsis edilmiş ip adresi üzerinden herhangi
bir suç işlenmesi veya kanunen erişimi engellenmiş yasak sitelere erişim olması durumunda ilgili erişim Emniyet Genel Müdürlüğü Siber suçlarla mücadele
birimi ve TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) tarafından tespit edilir ve sürecin devamı adli mercilere devredilir. İnternet bağlantısını paylaşan kurum veya işletmelerden suç teşkil eden eylemi gerçekleştiren kişinin tespit edilmesi amacıyla 5651 sayılı yasada tarif edildiği şekilde web erişim kayıtları talep edilir. 
İnternet bağlantısını paylaştıran kişi, kurum veya işletmenin ilgili erişim kayıtlarını sunamaması halinde birinci derecede şirket sahibi, yönetim kurulu başkanı
ve genel müdür sorumlu kabul edilir ve 5651 sayılı kanunda tarif edildiği şekilde cezai müeyyide uygulanır.

YASAL ZORUNLULUK VARMIDIR ?
5651 sayılı yasada belirtildiği gibi internet bağlantısını paylaşan tüm işletme, kurum ve bireyler için zorunludur.
Kanunda belirtildiği şekilde önlem almayanlara 10.000 Liraya kadar idari para cezası verilmektedir.

SmartRuling bu yasada nasıl bir çözüm sunmaktadır ?
SmartRuling 5651 yasasının tarif ettiği gibi içeriği suç teşkil eden web sitelerini enleyebilmenizi sağlar. Kullanıcıların ekranda dokundukları tüm pencerelerin ve kullandıkları tüm uygulamaların kaydını tutduğu için hangi kullanıcının hangi gün ve saatte tam olarakne ile uğraştığını tespit edebilmeniz çok kolay olur. Şirketinizde yada kurumunuz da yasa ile iligili bir olumsuzluk olduğunda, suç teşkil eden içeriğe kimin girdiğini sadece bir kaç saniye içinde tespit etmeniz mümkün olur. Böylece kanunlar karşısında şirket yöneticisi zan altında kalmamış olur. Eğer zararlı ve suç oluştura içeriğe kimin girdiğini ispat edemezseniz yargı karşısında zor durumlara düşebilirsiniz.

15 Gün Boyunca tüm özelliklerini ücretsiz deneyebilirsiniz, Hemen başlamak için tıklayınız !

5651 Yasası ve veri güvenliği çözümleri

5846 Sayılı Kanun

Bilgisayar yazılımları, FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu), Türk Ceza Kanunu'nun "Bilişim Alanında Suçlar" başlıklı bölümü ve Türk Ticaret Kanunu ile korunur. Yazılım telif haklarını ihlal edenler, 150 bin TL'ye kadar ağır para cezası; 4 yıla kadar hapis cezası ; 3 yıla kadar meslekten men; çoğaltmada kullanılan veya kopya yazılımların yüklenmiş olduğu bilgisayar ve araçlara el konulması gibi yaptırımlarla karşı karşıyadır.

Daha Fazla Bilgi

26687 Sayılı Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Daha Fazla Bilgi

Veri güvenliği çözümleri

Kurumların en değerli varlığı olan veriler, kurum çalışanları tarafından gün içinde farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Örneğin; bu veriler kâğıda basılabilmekte, elektronik ortamda depolanabilmekte, internet üzerinden başkalarına gönderilerek, paylaşılabilmektedir. Herhangi bir güvenlik sorunu nedeniyle, stratejik verilerin kaybedilmemesi ve müşteri ya da iş ortağının karşısında kurumsal değerlerin yitirilmemesi için, gerçekçi çözümler sunuyoruz.

Daha Fazla Bilgi

Çözüm yöntemlerimiz ve özellikleri

Bilgisayar detayları

Bu ekranda Pc ye ait detay özetini görebilirsiniz.

Kısıtlamalar

Web site kısıtlaması ve program kısıtlaması gibi bir çok kısıtlama uygulayabilirsiniz.