Tel: 444 1 335 | E-mail: info@caliskangroup.com.tr

Çalışkan Group

5651 Sayılı Kanun ve gereklilikleri

Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.


Yönetmeliğin metnine Buradan ulaşabilirsiniz.

Sürecin işleyişi ile ilgili somut örneği aşağıda görebilirsiniz.
• Sizin işletmenizin internetini kullanan herhangi bir kişinin internet üzerinden herhangi bir web sayfasına yasal suç teşkil edecek mesajlar/yorumlar/saldırılar
(Dos v.b) gönderdiğini düşünelim, şikayet üzerine ilgili adli merci ilgili web sayfası sahibine bir yazı ile başvurur ve yasadışı mesaj/yorum/saldırının nereden
geldiğini sorar. Bu web sayfası sahibi sizin işletmenize ait IP`den geldigini bildirir.
• Bir sonraki aşamada adli merci, bu IP`nin kayıtlı bulunduğu internet servis sağlayıcısını (Türk Telekom, Superonline v.b) tespit eder ve bir yazı göndererek
olayın olduğu gün ve saatte ilgili IP adresini hangi kullanıcının (gerçek veya tüzel kişi) kullandığını sorar. 
İnternet servis sağlayıcı kendi kayıtlarından istenilen zamandaki IP`yi kimin (işletmenize ait bilgiyi) kullandığını adli merciye bildirir.
• Bu noktada kanun karşısında doğrudan suçlu görünen işletmeniz ve sorumlu işletme sahibi olacaktır. İşte bu noktada, bu kurumda bulundurulan kayıt sistemi ile işletmeniz internet kullanıcılarından hangisinin bu erişimi gerçekleştirdiği kolayca bulunabilecektir.
Ancak kayıt sisteminin verdiği verinin de güvenilir ve değiştirilemez olması gerekir. Çünkü bu kayıtlar birer delil teşkil edecektir. 
Eğer bu dellilerin doğruluğunda bir şüphe var ise sorumlu yine işletmeniz olacaktır.

Erişim Sağlayıcı:
Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişilerdir. 
İçerik Sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan
her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.
Yer Sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten
gerçek veya tüzel kişiler.
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanlardır
yukarıda size uyan bir kategori var ise aşağıdaki sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekmektedir.

a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak. b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek

15 Gün Boyunca tüm özelliklerini ücretsiz deneyebilirsiniz, Hemen başlamak için tıklayınız !

5651 Yasası ve veri güvenliği çözümleri

5846 Sayılı Kanun

Bilgisayar yazılımları, FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu), Türk Ceza Kanunu'nun "Bilişim Alanında Suçlar" başlıklı bölümü ve Türk Ticaret Kanunu ile korunur. Yazılım telif haklarını ihlal edenler, 150 bin TL'ye kadar ağır para cezası; 4 yıla kadar hapis cezası ; 3 yıla kadar meslekten men; çoğaltmada kullanılan veya kopya yazılımların yüklenmiş olduğu bilgisayar ve araçlara el konulması gibi yaptırımlarla karşı karşıyadır.

Daha Fazla Bilgi

5651 Sayılı Kanun

5651 sayılı kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur.

Bu Kanunun amaç ve kapsamı;İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik,yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

Daha Fazla Bilgi

Veri güvenliği çözümleri

Kurumların en değerli varlığı olan veriler, kurum çalışanları tarafından gün içinde farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Örneğin; bu veriler kâğıda basılabilmekte, elektronik ortamda depolanabilmekte, internet üzerinden başkalarına gönderilerek, paylaşılabilmektedir. Herhangi bir güvenlik sorunu nedeniyle, stratejik verilerin kaybedilmemesi ve müşteri ya da iş ortağının karşısında kurumsal değerlerin yitirilmemesi için, gerçekçi çözümler sunuyoruz.

Daha Fazla Bilgi

Çözüm yöntemlerimiz ve özellikleri

Bilgisayar detayları

Bu ekranda Pc ye ait detay özetini görebilirsiniz.

Kısıtlamalar

Web site kısıtlaması ve program kısıtlaması gibi bir çok kısıtlama uygulayabilirsiniz.